06 55 80 36 62

Mestverwerking

Loonbedrijf Pomper kan u op vele manieren van dienst zijn op het gebied van mest.

Levering van o.a.:

  • Homogene varkensdrijfmest (onder anderen vanuit onze eigen opslagen)
  • Rechtstreekse aanvoer varkens- en rundveedrijfmest
  • Vaste mest (verschillende soorten)
  • Digestaat (verschillende soorten)
  • Compost
Mesttransport:
  • Door vrachtwagen met weeginrichting en automatische bemonsteringinstallatie (AGR-GPS)
  • Door trekker en tank. We hebben een unieke tank laten maken die in de laadbak van onze Joskin kipper past. Deze is ook voorzien van automatische bemonsteringinstallatie (AGR-GPS).

transport mestverwerking

transport pomper hijken

Verwerking van drijfmest

Met onze Verveat zelfrijdende mestinjecteur.
Deze is voorzien van een 6,50 meter brede bouwlandinjecteur of 7,80 meter brede zodebemester met sectie afsluiting.
Voor de tussenopslag tijdens het mesten beschikken wij over een 40 m3 mestcontainer.

mestinjecteur verwerking drijfmest

Verwerking van vaste mest

Voor de verwerking van vaste mest beschikken wij over een mestverspreider met breedstrooi inrichting.

verwerking vaste mest

Contact

Naar boven