06 55 80 36 62

Beregening

Als er erg droge zomers zijn wordt er gebruik gemaakt van beregening, zodat de gewassen optimaal kunnen groeien. Hoofdzakelijk worden de aardappelen beregent.

Voor het beregenen van de gewassen gebruiken wij twee beregeningshaspels:

  • Bauer Rainstar E41 met een totale lengte van 450 meter
  • Bauer Rainstar E31 met een totale lengte van 400 meter

Het water dat door de haspels over het land wordt verspreid, wordt door twee beregeningspompen naar de beregening gepompt. 

suikerbieten zaaien

beregening gewassen

beregeningspomp


Contact

Naar boven