06 55 80 36 62

Zaaibedbereiding

drijfmest toedienen

Voor het verkrijgen van een goed gewas met hoge opbrengsten dienen er de juiste bewerkingen plaats te vinden.

Na een grondanalyse wordt er een bemestingsplan opgesteld. Hierin is vastgelegd welke hoeveelheden mest en kunstmest toegediend dienen te worden. Dit gebeurt bij POMPER HIJKEN allemaal in eigen beheer.

Drijfmest wordt toegediend door onze Verveat.

Kunstmest word verspeid door de Vicon GEOspread. Deze kunstmeststrooier word geheel aangestuurd door ISOBUS en GPS. De strooier past de werkbreedte aan naar behoefte en onnodige overlappingen horen tot de verleden tijd.

zaaibedbereiding pomper hijken

Nadat de mest en kunstmest is toegediend maken wij het zaaibed gereed met een spitcombinatie.

De spitmachine zorgt voor een goede menging van o.a. de kunstmest en laat een vlak, aangedrukt zaaibed achter.

We maken ook gebruik van een 5 meter brede vaste tand.

De machine heeft mengwoelers en schijven voor een goede menging van de grond. En een dubbele aandrukrol voor een vlak en stevig zaaibed.


Contact

Naar boven